Päätöksenteko EU:ssa

Kaikki Euroopan unionin toimielimet osallistuvat jollain tavoin päätösten tekoon.

Näin EU:ssa tehdään päätös:

  1. Eurooppa-neuvostossa maiden johtajat päättävät yleiset poliittiset linjaukset
  2. Komissio tekee esityksen uudesta lainsäädännöstä.
  3. Parlamentti käsittelee lakiehdotuksen ja päättää asiasta ministerineuvoston kanssa
  4. Ministerineuvosto ja parlamentti hyväksyvät lait yhdessä.
  5. Komissio valvoo, että päätöstä noudatetaan kaikissa jäsenmaissa.
  6. Tuomioistuin ratkaisee mahdolliset riita-asiat.